CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MIỀN NAM

  • BITZER: Máy nén lạnh và thiết bị áp lực sản xuất tại Germany.
  • LU-VE: Thiết bị ngưng tụ, bay hơi, trao đổi nhiệt được sản xuất tại Italia.
  • Kingspan-Izopoli: Panel cách nhiệt chống cháy sản xuất tại Turkey.
  • Standard: Kệ kho hàng chuyên dùng chất lượng cao, sản xuất tại Turkey.
  • Heldon: Thiết bị phụ kiện ngành lạnh, van - phụ kiện đường ống sản xuất tại Australia.
  • Phụ tùng BITZER, Phụ kiện BITZER
  • Bình ngưng BITZER, Tách dầu BITZER, Làm mát dầu BITZER, BCCA BITZER

PANEL KHO LẠNH CHỐNG CHÁY KINGSPAN-IZOPOLI TURKEY

MÁY NÉN LẠNH BITZER GERMANY

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG BITZER

DÀN LẠNH LU-VE ITALIA

THIẾT BỊ & PHỤ KIỆN NGÀNH LẠNH

TIN TỨC